مشروح گزارش نشست تشکلها با سازمان محیط زیست، با موضوع احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله

آنچه در جلسه تشکلها با سازمان، و پس از حضور دقیقه نودی نماینده مجلس و هیأت همراه، رقم خورد و شرح جزئیات مباحثه میان مخالفان و موافقان پتروشیمی میانکاله را …

مشروح گزارش نشست تشکلها با سازمان محیط زیست، با موضوع احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله بیشتر بدانید

تقاضای انتشار متن کامل و تفصیلی گزارش ملی سیلاب

جناب آقای دکتر واعظیرئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری موضوع: گزارش کامل هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها با اهداء سلام و آرزوی توفیق؛با احترام، همانگونه که …

تقاضای انتشار متن کامل و تفصیلی گزارش ملی سیلاب بیشتر بدانید