انتقاد از اقدام موازی وزارت نیرو در پیگیری لایحه موسوم به «حفاظت از رودخانه‌ها»

دبیران محترم شوراهای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استانها مدیران و اعضاء محترم تشکلهای مردم‌نهاد حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و صیانت از منابع آبی سراسر کشور فعالان، …

انتقاد از اقدام موازی وزارت نیرو در پیگیری لایحه موسوم به «حفاظت از رودخانه‌ها» بیشتر بدانید

نامه شبکه ملی به وزیر نیرو در پاسخ به فراخوان اظهارنظر در خصوص متن ویرایش نخست لایحه قانون آب

جناب آقای دکتر اردکانیانوزیر محترم نیرو با اهداء سلام و آرزوی توفیق؛ احتراما پیرو رونوشت نامه شماره 100/31/43845/99 مورخ 20/11/1399، موضوع «ارائه نظرات و پیشنهادها در خصوص ویرایش نخست لایحه …

نامه شبکه ملی به وزیر نیرو در پاسخ به فراخوان اظهارنظر در خصوص متن ویرایش نخست لایحه قانون آب بیشتر بدانید

تقاضای انتشار متن کامل و تفصیلی گزارش ملی سیلاب

جناب آقای دکتر واعظیرئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری موضوع: گزارش کامل هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها با اهداء سلام و آرزوی توفیق؛با احترام، همانگونه که …

تقاضای انتشار متن کامل و تفصیلی گزارش ملی سیلاب بیشتر بدانید