واکنش تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان قزوین به تصمیم تعجب‌برانگیز نمایندگان مجلس

در پی تصویب یک فوریت پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف اعتبارات موضوع بند «ن» تبصره 6 قانون بودجه 1399 که برای نخستین بار مقرر نموده …

بیشتر بدانید